Els nostres serveis

A ProTechnic Enginyers, us oferim un gran nombre de serveis per a cadascuna de les vostres necessitats.

Redacció de projectes tècnics i tramitació d’expedients per la legalització d’instal·lacions i activitats:

– Autoritzacions i llicències ambientals d’activitats.

– Sol·licituds de permís d’abocament.

– Llicències i permisos d’obres.

– Accidents greus.

– Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

– Instal·lacions:

      · Elèctriques de baixa i alta tensió.

      · Calefacció, refrigeració i climatització.

      · Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit.

      · Projectes de legalització d’instal·lacions frigorífiques.

      · Emmagatzematge de productes químics

      · Emmagatzematge de productes petrolífers.

      · Projectes de legalització d’instal·lacions de gas.

      · Estudis de prevenció d’incendis.

      · Revisions periòdiques de les instal·lacions.

      · Estudis de soroll i sonometries.

      · Canvis de nom.

      · Informes tècnics, valoracions i certificats.

 

Auditories legals: Comprovació de l’existència de tots els permisos necessaris en una indústria, sempre des del punt de vista de la legislació industrial. Així podem determinar els possibles permisos que cal obtenir i establir les revisions periòdiques que obligatòriament s’han de dur a terme.

 

Desplaçat dalt de tot